Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Εξέταση αίματος ανιχνεύει τον καρκίνο σε 10 λεπτά

Ερευνητές του University of Queensland δημιούργησαν νέο τεστ που μπορεί να εντοπίσει την παρουσία ενός όγκου στο σώμα με βάση μοναδική νανοδομή DNA που φαίνεται να είναι κοινή σε όλα τα είδη καρκίνου.

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Οι δίαιτες γιο-γιο αυξάνουν τον κίνδυνο θνησιμότητας

Τι  είναι το φαινόμενο γιο- γιο
Το φαινόμενο γιο-γιο αφορά την απώλεια κιλών και τη σταδιακή επανάκτησή τους. Αυτές οι αυξομειώσεις του βάρους μπορεί να είναι μικρές (της τάξης των 3-5 κιλών κάθε φορά), αλλά και μεγαλύτερες (π.χ. 10 ή και περισσότερα κιλά). Στην τελευταία περίπτωση, οι επαναλαμβανόμενες αυξομειώσεις του βάρους επιδρούν αρνητικά, όχι μόνο στην ψυχική διάθεση, αλλά και στην υγεία.