Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Καρκίνος και Μιτοχόνδρια


Νέα στοιχεία μας αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς που οδηγούν στην μετάλλαξη των καρκινικών κυττάρων και τη σχέση τους με τα μιτοχόνδρια.