Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

Οι νέες οδηγίες της Joint National Committee (JNC 8) για την αρτηριακή υπέρταση

Δημοσιεύθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2013, στο περιοδικό Journal of the American Medical Association (JAMA), οι πολυαναμενόμενες αναθεωρημένες οδηγίες της της Joint National Committee για την αρτηριακή υπέρταση. Σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες οδηγίες (JNC 7), το πρόσφατο κείμενο οδηγιών προτείνει υψηλότερες τιμές-στόχους της αρτηριακής πίεσης και περιορίζει τις συνιστώμενες επιλογές αντιϋπερτασικών φαρμάκων στην πρώτη γραμμή θεραπείας.

Τα Γονίδια δεν είναι Αρκετά


Το DNA μας είναι μια συνεχόμενη αλυσίδα, που χωρίζεται σε γονίδια. Εικοσιπέντε χιλιάδες γονίδια περιέχουν την πληροφορία για την δημιουργία και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
Η πρόοδος των τελευταίων ετών στην βιοιατρική έρευνα δημιούργησε προσδοκίες για την μεταφορά αυτών των ανακαλύψεων στην καθημερινή ιατρική πράξη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες ανακαλύφθηκαν πολυάριθμα νοσήματα που συνδέονται με αλλοιώσεις στα γονίδια μας.