Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Nυχτερινή οξυμετρία


Νυχτερινή οξυμετρία είναι η παρακολούθηση του κορεσμού SpO2 και της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια του ύπνου

Η νυκτερινή οξυμετρία αποτελεί μια σημαντική εξέταση για: