Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

Αρτηριακή υπέρταση


Η αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη του αίματός που πιέζει τα τοιχώματα των αρτηριών, οι οποίες μεταφέρουν αίμα σε άλλα μέρη του σώματός.

Η αρτηριακή πίεση μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας δύο αριθμούς: