Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Άσκηση και DNA

Οι βασικοί στόχοι όσων αθλούνται, είτε επαγγελματικά, είτε ερασιτεχνικά είναι να μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους, να την διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να έχουν την ελάχιστη δυνατή φθορά και να είναι σε θέση να προλαμβάνουν τους τραυματισμούς. Επιπλέον, σε περίπτωση που τραυματίζονται, θα πρέπει να μπορούν να επανέλθουν σύντομα χωρίς να παραμένουν εκτός δράσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ξεκλειδώνοντας το DNA μας, είμαστε πλέον σε θέση να λαμβάνουμε πληροφορίες για θέματα τα οποία έως τώρα αντιμετωπίζονταν με εμπειρική γνώση, γεγονός που απαιτούσε πειραματισμούς και κατά συνέπεια δαπάνη σε χρόνο και χρήμα. Για παράδειγμα, όταν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πριν τις ιδιαιτερότητες της σωματικής λειτουργίας που αφορούν τον ρυθμό αποκατάστασης του αθλούμενου, μπορούμε να λάβουμε εγκαίρως ενεργά μέτρα, ώστε να αποφύγουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις μιας έντονης προπόνησης. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή η διατροφή είναι ικανή να εξισορροπήσει τις αρνητικές επιπτώσεις των φαινομένων της φλεγμονής ή του οξειδωτικού στρες στον οργανισμό.