Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

Τι είναι Υγεία;

Υγεία είναι ελευθερία από τον πόνο στο φυσικό σώμα, με κατάσταση την ευεξία, ελευθερία από το πάθος στο συναισθηματικό επίπεδο, που έχει σαν αποτέλεσμα μία δυναμική κατάσταση γαλήνης και ηρεμίας, και ελευθερία από τον εγωισμό στο πνευματικό επίπεδο που οδηγεί στην κατάσταση της καθαρότητας του νου και τελικά στην κατανόηση της Αλήθειας.