Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Πως θα γραφτείτε σε Οικογενειακό Ιατρό

Τι είναι ο οικογενειακός ιατρός 
Ο Οικογενειακός Γιατρός είναι ο κατάλληλα εκπαιδευμένος γιατρός για να προσφέρει την "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας" στο άτομο και την κοινωνία. 
Είναι ο προσωπικός ιατρός του κάθε ασθενή, κύριος υπεύθυνος για την παροχή σφαιρικής και συνεχιζόμενης φροντίδας προς κάθε άτομο που αναζητά την ιατρική φροντίδα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και το είδος της ασθένειας. 
Φροντίζει τα άτομα σε συνάρτηση με την οικογένεια, την κοινότητα και την κουλτούρα τους, πάντοτε σεβόμενος την αυτονομία των ασθενών τους. 
Αποτελεί τον αντιπρόσωπο του ασθενούς στο Σύστημα Υγείας και αξιοποιεί τις δυνατότητες του Συστήματος με τον βέλτιστο τρόπο προς όφελος του ασθενούς. 
Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχετε κάποιον οικογενειακό ιατρό που να τον εμπιστεύεστε. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο κάθε πολίτης θα έχει τον οικογενειακό του ιατρό. Αν δεν προχωρήσετε στην επιλογή για τον δικό σας οικογενειακό ιατρό, τότε το σύστημα θα σας αντιστοιχήσει αυτόματα με κάποιον που είναι διαθέσιμος.

Πως θα εγγραφείτε στον οικογενειακό ιατρό της αρεσκείας σας
Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ. Όλοι οι ενήλικοι (πάνω από 18 ετών), πρέπει να έχουν ΑΦΜ και κωδικούς taxisNet. Για τα παιδιά μέχρι 18 χρονών θα χρειαστεί Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας
  • Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού)
  • Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου, που έχετε δηλώσει στο παραπάνω βήμα και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης
  • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης
  • Παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό σας Ιατρό, μαζί με Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) και Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη)
Πρέπει να γνωρίζεται ότι:

  • Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
  • Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
  • Για τον προγραμματισμό επίσκεψης σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Από την 1η Νοεμβρίου 2018 το ιατρείο του κου Στεφανίδη Κυριάκου στην Ν. Μηχανιώνα έχει συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ για να παρέχει υπηρεσίες οικογενειακού ιατρού. Στην υποδοχή του ιατρείου του υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό να σας κατευθύνει και να σας βοηθήσει για την αίτησή σας. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο 2392031316.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου