Κυριακή 7 Απριλίου 2019

Πρόσβαση στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Το σύστημα ΠΦΥ (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) είναι το σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η πρόσβαση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην σελίδα http://rdv.ehealthnet.gr, και από εκεί επιλέγεται την «Είσοδος με ΠΦΥ». Στην σελίδα που θα εμφανιστεί πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τον οικογενειακό σας ιατρό.

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Ο ρόλος του προαγωνιστικού ελέγχου στην ασφάλεια των αθλητών

Ο προαγωνιστικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας των αθλουμένων, τόσο για το ερασιτεχνικό επίπεδο άθλησης, όσο και για τους επαγγελματίες αθλητές. Τα τμήματα του ελέγχου αυτού διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ατομικό, οικογενειακό και αθλητικό ιστορικό του κάθε συμμετέχοντα. Απώτερος σκοπός του είναι η προσαρμογή του αθλουμένου στις νέες συνθήκες τακτικής φυσικής δραστηριότητας, η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλειά του και όχι ο αποκλεισμός του από την άθληση.
Η άσκηση βελτιώνει όλες τις παραμέτρους υγείας. Η προγραμματισμένη και προσαρμοσμένη άσκηση μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας ζωής, ακόμα και σε περιπτώσεις καρδιολογικών, ορθοπεδικών, νευρολογικών, ή άλλων παθήσεων. Πρόβλημα προκύπτει από τη στιγμή που κάποιος ασκείται, ενώ έχει κάποιο  πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζει