Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Η καθιστική ζωή βλάπτει και τον εγκέφαλο

Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι ο πολύς χρόνος που περνά κάποιος καθιστός συνδέεται με μη υγιή λέπτυνση του ιστού σε σημαντική περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με τη μνήμη.
Υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με το πώς η καθιστική ζωή μπορεί να βλάψει την καρδιά. Τώρα, ερευνητές δηλώνουν ότι οι πολλές ώρες καθιστικής ζωής μπορεί ενδεχομένως να επηρεάζουν αρνητικά και τον εγκέφαλο.

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Ηλεκτροστατική θεραπεία

Τι είναι η ηλεκτροστατική θεραπεία (EST);
Το EST είναι μία απλή τεχνική που χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό ο οποίος παράγει γρήγορα και εμφανή κλινικά αποτελέσματα.
Η θεωρία στην οποία βασίζεται είναι ότι όταν ένα ηλεκτρικό πεδίο με υψηλή τάση εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα, ενεργοποιείται ο μεταβολισμός των κυττάρων από πρόσθετα ιόντα και ρυθμίζεται η ΟξεοΒασική ισορροπία (pH) των ηλεκτρολυτών στο αίμα