Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Επιβραδύνετε τη γήρανση!

Καλή η άσκηση για την υγεία μας και την διατήρησή της, καλή η σωστή διατροφή, αλλά το ερώτημα τώρα που θέτουν οι επιστήμονες, είναι πως μπορούμε να μακρύνουμε τα τελομερή μας.
Σύμφωνα με μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Oncology ο τρόπος ζωής μας επηρεάζει τη διαδικασία γήρανσης και τις παθήσεις που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία σε κυτταρικό επίπεδο. Ο τρόπος ζωής έχει αντίκτυπο στο μήκος των τελομερών, τα οποία αποτελούν το τμήμα του DNA στο τέλος του χρωμοσώματος.
Η βράχυνση των τελομερών είχε παλαιότερα συσχετιστεί με τη γήρανση των κυττάρων και τον κίνδυνο παθήσεων όπως ο καρκίνος και η άνοια, καθώς και με τον πρόωρο θάνατο.
Οι παράγοντες που επιταχύνουν τη βράχυνση των τελομερών είναι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, το χρόνιο στρες, η μοναξιά και η κατάθλιψη. Για πρώτη φορά όμως οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν τρόποι να επιμηκυνθούν τα τελομερή.
Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές χώρισαν 35 άνδρες σε δύο ομάδες. Οι συμμετέχοντες έπασχαν από καρκίνο του προστάτη και δε λάμβαναν θεραπεία, βρίσκονταν όμως κάτω από αυστηρή επίβλεψη. Στη μία ομάδα των 10 ατόμων δόθηκε οδηγία να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους για 5 χρόνια σε επίπεδο διατροφής, άσκησης, κοινωνικής υποστήριξης και διαχείρισης του στρες. Οι υπόλοιποι 25 άνδρες δεν έκαναν καμία από τις παραπάνω αλλαγές. Τα τελομερή των συμμετεχόντων μετρήθηκαν στην αρχή της μελέτης.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους 35 άνδρες μετά το πέρας της μελέτης και μέτρησαν και πάλι το μήκος των τελομερών. Διαπίστωσαν ότι το μήκος των τελομερών είχε αυξηθεί κατά 10% στους άνδρες της πρώτης ομάδας. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε βράχυνση κατά 3% στους άνδρες της δεύτερης ομάδας.
Η επιμήκυνση των τελομερών ήταν ανάλογη του βαθμού στον οποίο οι άνδρες είχαν εφαρμόσει τις παραπάνω υγιεινές πρακτικές. Με άλλα λόγια, καλύτερη ζωή, μακρύτερα τελομερή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου