Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης


Η 24ωρη καταγραφή παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης στο "φυσικό" περιβάλλον του αρρώστου κατά τη διάρκεια συνήθων δραστηριοτήτων (εργασία, ανάπαυση, ακόμα και στον ύπνο). Η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο για την κατανόηση της συμπεριφοράς της αρτηριακής πίεσης και της υπέρτασης καθώς και για την εκτίμηση της δράσης των αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Σε σύγκριση με τις μετρήσεις στο ιατρείο, η 24ωρη καταγραφή πλεονεκτεί επειδή δεν επηρεάζεται από την αντίδραση της «λευκής μπλούζας» και τη δράση του εικονικού φαρμάκου, έχει καλύτερη επαναληψιμότητα και συσχετίζεται καλύτερα με δείκτες προσβολής οργάνων-στόχων όπως υπερτροφία δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας, λευκωματουρία, αλλοιώσεις αρτηριών αμφιβληστροειδούς, ασυμπτωματικές ισχαιμικές βλάβες εγκεφάλου, κλπ. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της νυκτερινής πτώσης της πίεσης η οποία φαίνεται ότι έχει επιπρόσθετη προγνωστική αξία, πέραν από αυτή της μέσης πίεσης του 24ώρου. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι βέβαια η μεγαλύτερη προγνωστική αξία συγκριτικά με τις κλασικές μετρήσεις στο ιατρείο, που αναδείχθηκε σε 12 μελέτες επιβίωσης με σχεδόν 10.000 αρρώστους που παρακολουθήθηκαν για 4-5 χρόνια. Τα ευρήματα αυτά έχουν προβληματίσει τους ειδικούς της υπέρτασης και αυτήν την περίοδο γίνεται προσπάθεια μετα- ανάλυσης με σκοπό τη διατύπωση της καλύτερης, από άποψης κόστους-οφέλους, πρότασης για την αξιοποίηση της 24ωρης καταγραφής στην κλινική πράξη. Τέλος, η τεχνική παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης της αποτελεσματικότητας, της διάρκειας (λόγος trough: peak) και της ομοιογένειας της δράσης των αντιυπερτασικών φαρμάκων (smoothness index)4.
Ενδείξεις 24ωρης καταγραφής ΑΠ
Σε γενικές γραμμές υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των επιστημονικών εταιρειών υπέρτασης για το ότι η 24ωρη καταγραφή είναι χρήσιμη στην κλινική πράξη σε επιλεγμένες περιπτώσεις, ως συμπληρωματική μέθοδος των μετρήσεων που γίνονται από το γιατρό. Κύριες ενδείξεις εφαρμογής της τεχνικής είναι: 1) υποψία υπέρτασης λευκής μπλούζας, 2) οριακή υπέρταση σε άτομα με μικρό καρδιαγγειακό κίνδυνο, 3) ανθεκτική υπέρταση, 4) ασυνήθιστη μεταβλητότητα της πίεσης και 5) συμπτώματα υπότασης σε άτομα υπό αντιυπερτασική θεραπεία. Βέβαια η κύρια ένδειξη της 24ωρης καταγραφής είναι η διάγνωση του φαινομένου της «λευκής μπλούζας». Δεν έχει όμως ξεκαθαριστεί με βεβαιότητα πώς πρέπει να επιλέγονται τα άτομα στα οποία πρέπει να εφαρμόζεται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου