Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Η εικόνα του σώματος και η δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος

"Τίποτα δεν έχει τόσο σημαντική επιρροή στο μυαλό ενός ανθρώπου, όσο η εμφάνισή του, και μάλιστα όχι η ίδια η εμφάνισή του τόσο, όσο η πεποίθησή του ότι είναι ελκυστικός ή μη ελκυστικός". 
Η εικόνα του σώματος θεωρείται μια βασική πτυχή του εαυτού και ένας παράγοντας που ασκεί καθοριστική επίδραση στην ψυχική υγεία του ατόμου. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το αίσθημα δυσαρέσκειας για το σώμα στο γενικό πληθυσμό. Σήμερα και τα δύο φύλα απασχολούνται υπερβολικά με την εικόνα του σώματος τους. Τα ιδανικά της ισχνής σιλουέτας για τις γυναίκες και αντίστοιχα του μυώδους σώματος για τους άνδρες και ο βαθμός στον οποίο τα νεαρά άτομα νιώθουν ικανοποιημένα με την εικόνα του σώματος τους, επηρεάζει καθοριστικά τη γενική εικόνα του εαυτού, την αυτο-εκτίμηση και την κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και τη σωματική υγεία. 

Η εικόνα του σώματος είναι η εικόνα που έχουμε σχηματίσει στο μυαλό μας για το σώμα μας, δηλαδή, πως βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτή η εικόνα αποδεδειγμένα επηρεάζεται από τις προκαταλήψεις, τις προσδοκίες και τις πεποιθήσεις του ατόμου. Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του σώματος επηρεάζονται από κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα. Πλήθος εξωτερικών επιδράσεων και πληροφοριών συνδυάζονται και εσωτερικεύονται ως ιδεώδες σώμα σε κάθε άτομο.
Η δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος είναι οι αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήματα ενός ατόμου για το σώμα του. Η δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος σχετίζεται με αρνητική αξιολόγηση του μεγέθους του σώματος, το σχήμα, μυϊκή / λιπώδη μάζα, και το βάρος, και συνήθως περιλαμβάνει μια αντιληπτή διαφορά μεταξύ της αξιολόγησης του σώματός ενός ατόμου σε σχέση με το ιδανικό σώμα.
Η εικόνα του σώματος είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο που επηρεάζεται σημαντικά από κοινωνικούς παράγοντες. Για να το κατανοήσουμε πλήρως, θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο στις εμπειρίες των ατόμων σε σχέση με το σώμα τους, αλλά και στο πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το άτομο. Μόνο με τη διερεύνηση της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας του σώματος θα είναι δυνατόν να παραχθεί μια εξήγηση για την εικόνα του σώματος, που αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατομικών και κοινωνικών παραγόντων
Σημαντικές για την ανάπτυξη της εικόνας του σώματος είναι οι πληροφορίες που εισέρχονται συνεχώς στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο και ευαισθητοποιούν το κάθε άτομο. Τα χαρακτηριστικά των σωμάτων που καθημερινά προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν σφυρηλατήσει βαθιά το υποσυνείδητο μας και καθιερώθηκαν ως κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα.
Η πιο ισχυρή επιρροή στην εικόνα του σώματος είναι ο πολιτισμός. Το λεπτό και αδύνατο σώμα συνήθως συνδέεται µε την ελκυστικότητα, την ευτυχία και την επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα το πάχος συνδέεται µε τέτοιες αρνητικές υποδηλώσεις, όπως την τεμπελιά, την ασχήμια και την αποτυχία. Κατά συνέπεια, η εμφάνιση, και ιδιαίτερα, η μορφή και το βάρος είναι το κέντρο για την αυτό-αξιολόγηση και την αυτοεκτίμηση των γυναικών. 
Η επιρροή της οικογένειας μπορεί να διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εικόνα του σώματος. Προσδοκίες, απόψεις, λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία από τα µέλη της οικογένειας, φίλους, συμμαθητές, αλλά ακόμα και από αγνώστους φαίνεται να αλληλεπιδρούν. 
Κάθε άτομο βιώνει κάποια στιγμή στην ζωή του ένα αίσθημα ότι η εξωτερική του εμφάνιση αποκλίνει από αυτό, που θεωρεί ιδεατό. Η συνειδητή αναγνώριση αυτής της απόκλισης μπορεί, να προκαλέσει μια εξαιρετικά ποικίλου βαθμού συναισθηματική δυσφορία που είναι η "δυσαρέσκεια της εικόνας του σώματος". Ο βαθμός δυσαρέσκειας και ο βαθμός του στρες ποικίλει από άτομο σε άτομο και καθορίζει την «φυσιολογική» από την «μη φυσιολογική» διαταραχή. Πολλές φορές αυτή η διάκριση είναι πολύ δύσκολη. Η «φυσιολογική» δυσαρέσκεια είναι χρήσιμη γιατί παρακινεί το άτομο σε προσπάθειες βελτίωσης της εμφάνισης και άρα βελτίωσης του άγχους και της δυσφορίας. Όταν όμως το άγχος για την εικόνα του σώματος λαμβάνει διαστάσεις που δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητα του ατόμου, τότε έχουμε την «μη φυσιολογική» δυσαρέσκεια, η οποία είναι λιγότερο προβλέψιμη και συχνά μπορεί να υποκρύπτει κάποια ψυχιατρική διαταραχή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου