Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

Οι νέες οδηγίες της Joint National Committee (JNC 8) για την αρτηριακή υπέρταση

Δημοσιεύθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2013, στο περιοδικό Journal of the American Medical Association (JAMA), οι πολυαναμενόμενες αναθεωρημένες οδηγίες της της Joint National Committee για την αρτηριακή υπέρταση. Σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες οδηγίες (JNC 7), το πρόσφατο κείμενο οδηγιών προτείνει υψηλότερες τιμές-στόχους της αρτηριακής πίεσης και περιορίζει τις συνιστώμενες επιλογές αντιϋπερτασικών φαρμάκων στην πρώτη γραμμή θεραπείας.
Στις σημαντικότερες τροποποιήσεις, σε σχέση με τις παλαιότερες οδηγίες, περιλαμβάνονται: 
- Στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, χωρίς σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια νεφροπάθεια, οι τιμές – στόχοι της αρτηρικής πίεσης είναι <150/90 mmHg 
- Στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών με σακχαρώδη διαβήτη ή/και χρόνια νεφροπάθεια, οι τιμές – στόχοι της αρτηρικής πίεσης είναι <140/90 mmHg 
- Στα άτομα ηλικίας 18-59 ετών οι τιμές – στόχοι της αρτηρικής πίεσης είναι <140/90 mmHg 
- Δεν πρέπει να συγχορηγούνται α-ΜΕΑ και αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ. 
- Οι α-ΜΕΑ και οι αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ συνιστώνται σε όλους τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο κάτω των 75 ετών. 
- Σε ασθενείς άνω των 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια προτιμώνται οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου και τα θειαζιδικά διουτρητικά έναντι των α-ΜΕΑ και των αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ. 
- Τα θειαζιδικά διουρητικά, οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, οι α-ΜΕΑ και οι αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ, καθώς και οι συνδυασμοί αυτών, είναι οι προτεινόμενες κατηγορίες φαρμάκων πρώτης και δεύτερης γραμμής. Συνιστάται πολύ περιορισμένη και ιδιαίτερα προσεκτική χρήση των β-αποκλειστών, των α-αποκλειστών, των διουρητικών της αγκύλης και των κεντρικώς δρώντων αντιυπερτασικών φαρμάκων. 

Σε συμφωνία με το προηγούμενο κείμενο της επιτροπής, οι νέες οδηγίες επιβεβαιώνουν ότι η ρύθμιση της Διαστολικής Αρτηριακής πίεσης είναι ο σημαντικότερος στόχος σε άτομα κάτω των 60 ετών (<90mmHg). Στις ηλικίες άνω των 60 ετών η θεραπεία εστιάζεται κυρίως στη Συστολική Αρτηριακή πίεση.
Πηγή :www.e-cardio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου