Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Ο καρκίνου ξεκινά από την εφηβεία;

Η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου σε μεγαλύτερη ηλικία, έχει ήδη επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες στην εφηβεία. Σύμφωνα με ισραηλινή μελέτη που δημοσιεύεται στο «Καρκίνος», το υπερβολικό βάρος κατά την εφηβεία διπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του οισοφάγου.
Η μελέτη, που διεξάχθηκε από το Ιατρικό Κέντρο Rabin (Petach Tikwa), βασίστηκε σε στοιχεία των ανδρών που υποβλήθηκαν σε γενικές εξετάσεις για την υγεία τους στην ηλικία των 17 ετών, από το 1965 έως 2005. Χρησιμοποιώντας το εθνικό μητρώο του καρκίνου, οι ερευνητές εξέτασαν τους συμμετέχοντες που εμφάνισαν καρκίνο. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 18,8 χρόνια.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παχυσαρκία, η εκπαίδευση και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το υπερβολικό βάρος συσχετίστηκε με αύξηση κατά 2,1 φορές για ανάπτυξη καρκίνου του οισοφάγου. Ο κίνδυνος ανάπτυξης γαστρικού καρκίνου ήταν 2,2 φορές υψηλότερο για τα άτομα με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (ανώτατο όριο: εννέα χρόνια εκπαίδευσης) εκτέθηκαν σε μία αύξηση 1,9 φορές τον κίνδυνο. Επιπλέον, η καταγωγή έπαιξε επίσης ρόλο: οι μετανάστες που γεννήθηκαν στην Ασία είχαν 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου σ' αυτούς της πρώην ΕΣΣΔ είχαν 2 φορές.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης Zohar Levi, παραμένει ακόμα ασαφές το εάν και πώς - αργότερα στη ζωή τους - η αύξηση του σωματικού τους βάρους ή μια αλλαγή στην κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου