Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Πόσο κινδυνεύουμε από την υπέρταση;

Υπάρχει κίνδυνος από την υπέρταση; Είναι επικίνδυνη η υπέρταση; Είναι ερωτήματα τα οποία συχνά ακούμε αφού τις περισσότερες φορές η υπέρταση είναι ασυμπτωματική. Η απάντηση είναι σαφώς ΝΑΙ και ο κίνδυνος αυξάνει γεωμετρικά ανάλογα με την συνύπαρξη και άλλων παραγόντων κινδύνου.
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο κίνδυνος για καρδιαγγειακό νόσημα δεν εξαρτάται μόνο
από το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης, αλλά και από την παρουσία άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, βλάβης στα όργανα-στόχους ή εγκατεστημένης καρδιαγγειακής νόσου.
Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση
Ανάλογα με το στάδιο της υπέρτασης και τη συνύπαρξη άλλων παραγόντων κινδύνου τα υπερτασικά άτομα διαχωρίζονται σε μικρού, μέσου ή μεγάλου καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Άτομα ίδιου σταδίου υπέρτασης, π.χ. σταδίου 1, μπορεί να διατρέχουν πολύ διαφορετικό κίνδυνο (μικρό, μέσο ή μεγάλο). Ο προσδιορισμός του συνολικού κινδύνου με βάση τον παρακάτω πίνακα είναι απαραίτητος σε κάθε άτομο, τόσο στην απόφαση για έναρξη θεραπείας, όσο και για τον καθορισμό της πίεσης-στόχου.
Προσδιορισμός του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου ανάλογα με το στάδιο της υπέρτασης και τη συνύπαρξη άλλων παραγόντων κινδύνου
Τα άτομα τα οποία διατρέχουν μεγάλο καρδιαγγειακό κίνδυνο και χρειάζονται επιθετικότερη θεραπεία είναι αυτά που έχουν:
  • Υπέρταση σταδίου 3 ή συστολική πίεση >160 mmHg με διαστολική <70 mmHg
  • 3 επιπρόσθετοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ή μεταβολικό σύνδρομο
  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Ασυμπτωματική βλάβη οργάνων-στόχων (υπερτροφία αριστερής κοιλίας, αθηρωμάτωση καρωτίδων, μικρολευκωματινουρία)
  • Xρόνια νεφρική νόσος (πρωτεϊνουρία ή αύξηση κρεατινίνης ή μειωμένη κάθαρση κρεατινίνης υπολογιζόμενη με τον τύπο Cockroft Gault)
  • Καρδιαγγειακή νόσος (στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριοπάθεια)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου